Behandle dokument

Sender dokument til videre behandling. Handlingene avhenger av dokumentets opprinnelse og innhold.

Før du begynner

Om denne oppgaven

Process flow for incoming expense claims

Behandling av andre dokumenttyper

Ved behandling av andre dokumenttyper vil et tomt bilag bli opprettet med Bilagsdato kopiert fra Dok.dato på det inngående dokumentet. Hvis ingen dato har blitt satt, vil dagens dato bli benyttet. Hvis opprinnelsen til dokumentet er 3 - Dokumentsenter vil feltet Visma ID bli satt på bilaget.

Automatisert bruk av bokføringsregler

For inngående fakturaer fra Visma.net AutoInvoice med Inngående regnskapsdokumenttype = 1 - Faktura vil bokføringsregler automatisk brukes når det inngående dokumentet behandles. Dette gjelder ikke for dokumenttype 7 - Kreditnota, men bokføringsreglene kan allikevel benyttes ved å kjøre behandlingsvalget Forslag fra bokføringsregler.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen regnskapsdokument som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Behandle dokument.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.