Finn eller opprett leverandør fra XML

Finner eller oppretter ny leverandør basert på informasjon hentet fra XML.

Før du begynner

Om denne oppgaven

Behandlingsvalget Finn eller opprett leverandør fra XML kan brukes til å velge blant eksisterende eller opprette nye leverandører, basert på innholdet i inngående fakturaer.

Funksjonen Finn vil se etter matchende leverandører i tabellen Aktør basert på Org.nr, og hvis flere treff finnes vil disse vises i en liste som det kan velges fra. Hvis leverandør matches, men bankinformasjonen i faktura-XML er forskjellig fra Aktør-feltene Bankkonto, IBAN eller Postgiro (behandlingsvalget identifiserer kontotype i XML-en), vil status Forskjell i bankopplysninger bli satt. Bankinformasjonen kan vises/oppdateres ved å kjøre behandlingsvalget Oppdater bankopplysninger.

Funksjonen Opprett vil kjøres om ingen treff finnes, og bruke informasjon fra XML-dokumentet, Visma Bizweb og leverandør-maler for å opprette leverandøren i tabellen Aktør. Se lenkene nedenfor for mer informasjon om hvert scenario.
Merk: Behandlingsvalget Finn eller opprett leverandør fra XML kjøres alltid som en del av nedlasting av dokumenter, så markering for Behandle inngående dokumenter automatisk under feltet Bedriftsbehandling betyr at aller fakturaer og kreditnotaer skal behandles automatisk, selv om leverandøren ikke allerede eksisteres i tabellen Aktør.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen regnskapsdokument som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Finn eller opprett leverandør fra XML.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Finn eller opprett leverandør fra XML.
  Alternativ Beskrivelse
  (SupplierList)  
  (SupplierTemplateList)  
  (SelectedSupplierNo)  

Resultater

Valgt eller opprettet Lev.nr settes i tabellen Regnskapsdokument, og fakturaen er klar for behandling.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.