Nedlasting inngående dokument

Nedlasting inngående dokument for videre behandling.

Før du begynner

Merk: Før første nedlasting må behandlingsvalget Aktiver Visma Document Storage i tabellen Bedrift ha blitt kjørt. Ved vellykket kjøring vil Visma Document Storage aktivert være markert under feltet Bedriftsbehandling.

Om denne oppgaven

Behandlingsvalget brukes til å laste ned dokumenter fra Visma.net AutoInvoice.

Prosedyre

 1. Plasser markøren i tabellen Regnskapsdokument .
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Nedlasting inngående dokument.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Nedlasting inngående dokument.
  Alternativ Beskrivelse
  (HasSpecificFromDate)  
  Fra dato Den valgte datoen vil bli brukt som dato for å begynne å lete etter tilgjengelige dokumenter for nedlasting.
  Til dato  

Resultater

Ved kjøring vil behandlingsvalget sjekk om det finnes dokumenter klare for nedlasting i Visma.net AutoInvoice. Hvis funnet, vil dokument(ene) bli skrevet til tabellen Regnskapsdokument for videre behandling. Vedlegg vil bli lagrer i tabellen Regnskapsdokument vedlegg og være tilgjengelig for visning via behandlingsvalget Vis dokument.
Merk: Behandlingen inneholder en duplikatsjekk, slik at hvis dokument-ID allerede finnes i tabellen Regnskapsdokument vil ikke dokumentet bli lastet ned.

Hvis ingenting har blitt lastet ned tidligere, vil behandlingen laste ned alle dokumenter for dagens dato. Hvis dokumenter allerede finnes i tabellen, vil behandlingen forsøke å laste ned nye dokumenter basert på klokkeslettet forrige nedlastede dokument ble lagret. For å overstyre denne funksjonaliteten, hold nede Shift-tasten når behandlingsvalget velges for å åpne en dialog hvor dato kan angis.

Siden utfylt Lev.nr kreves for å behandle fakturaen vil et leverandøroppslag utføre under nedlastingen, for å finne en aktør som matcher fakturaes innhold. For å identifiseres må en leverandør ha eksakt match i feltet Org.nr i kombinasjon med enten Bankkonto eller IBAN. Hvis mer enn en match finnes vil statusen Flere matchende leverandører satt i feltet Status i tabellen Regnskapsdokument. Hvis ingen match finnes vil en ny leverandør bli opprettet basert på data fra fakturaen. Hvis integrasjone med Visma Bizweb finnes vil tilleggsinformasjon hentes herfra når leverandøren opprettes. Først ledige Lev.nr vil bli brukt for leverandøren. Hvis Standard leverandørnummerserie er angitt i tabellen Bedriftsopplysninger, vil et leverandørnummer fra denne serien bli brukt. Denne funksjonaliteten finnes også fra behandlingsvalget Finn eller opprett leverandør fra XML.
Merk: For å unngå at nye leverandører opprettes under nedlasting kan valget Ikke opprett leverandører automatisk under Workflow-behandling markeres.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.