Mottatt faktura

Realiserer innkjøpsordrer for markerte inngående fakturaer.

Før du begynner

Du kan utføre fakturamottak på e-dokumenter med EDI dok.type 1 - Inngående faktura.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen import dokumentgrunnlag som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Mottatt faktura.

Resultater

Den tilsvarende tabellen Ordre og Import dokumentgrunnlag oppdateres med status Fakturamottak utført. Hvis Fakturamottak er valgt i feltet Bokføringstilfeller i tabellen Bedriftsopplysninger, utføres også automatisk bokføring på ordren.
Merk: Følgende verdier brukes i automatisk bokføring: Fakturanr, Fakturadato, Forfallsdato, KID-kode (tabellen Import dokumentgrunnlag), Ordrenr (tabellen Importgrunnlag), Ordrelinjenr, Ekstern ID og Antall (tabellen Importlinjegrunnlag).

Hvis andre verdier må endres før du utfører behandlingsvalget Mottatt faktura fra tabellen Import dokumentgrunnlag, må dette gjøres i tabellen Ordre eller Ordrelinje.

Merk: Hvis ordren det mottas faktura for, har statusen Låst/overført valgt under kategorien Diverse, utføres ingen fakturamottak, og avkrysningsboksen Ordre låst blir valgt i feltet Import dokumentgrunnlag status.
Merk: Hvis antallet som faktureres på ordren, ikke er tilstrekkelig for antallet som realiseres/ferdigmeldes, utføres ingen fakturamottak, og avkrysningsboksen Feil i antall blir valgt i feltet Import dokumentgrunnlag status.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.