Aktiver avstemming

Initialiserer avstemmingsrestbeløpet til det bokførte beløpet på markerte rader.

Før du begynner

Velg rad(er) i tabellen Hovedbokstransaksjon.

Om denne oppgaven

Transaksjoner kan settes til klar for avstemming ved at feltene for Avstemming restbeløp blir utfylt. Tilsvarende kan også oppnås ved å redigere feltene manuelt.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen hovedbokstransaksjon som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Aktiver avstemming.

Resultater

Følgende skjer for valgte rad(er):


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.