Angi standardkonto

Lag forslag til kobling mot SAF-T kontonr og Kontoundertype.

Før du begynner

Fil med standardkontoer for SAF-T må være importert til tabellen Standardkonto i systemdatabasen.

Om denne oppgaven

Behandlingsvalget vil oppdatere feltet SAF-T kontonr med forslag på kontonummer. Hvis det er en eksakt match i tabellen Standardkonto, vil dette kontonummeret bli benyttet. Hvis ikke, vil forrige konto med samme første siffer bli foreslått. Feltet Standardkonto status vil vise status for forslått kobling. I tillegg vil feltet Kontoundertype bli utfylt. Kontoundertype benyttes ved rapportering.
Merk: Behandlingsvalget kan kun benyttes når hovedbokskontoene har 4 siffer.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen hovedbokskonto som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Angi standardkonto.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Angi standardkonto.
  Alternativ Beskrivelse
  Standard kontokategori
  1 - 4-sifret SAF-T
  2 - 2-sifret SAF-T
  ISO-kode  
  Utfylling
  0 - Fyll ut tomme felter (behold eksisterende verdier)
  1 - Overskriv alle felt


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.