Regenerer hovedbokssaldoer

Regenererer saldoer for markerte hovedbokskontoer, ut fra transaksjoner.

Før du begynner

Merk: Dette behandlingsvalget anbefales dersom regenerering kun er nødvendig for noen få kontoer, eller når databasen er så stor at regenerering må deles opp i mindre deler. Saldoene behandles en etter en. Dersom regenerering av alle saldoer er nødvendig, anbefales å kjøre behandlingsvalget Regenerer regnskapssaldoer fra tabellen Bedriftsopplysninger.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen hovedbokskonto som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Regenerer hovedbokssaldoer.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Regenerer hovedbokssaldoer.
  Alternativ Beskrivelse
  Fra år Først år som skal inkluderes i regenereringen. Dersom feltet er blankt vil alt bli regenerert.
  Fra periode Først periode som skal inkluderes i regenereringen.
 4. Klikk OK.

  Angitte parametere valideres mot tabellen Regnskapsperiode.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.