Bytt kontonummer

Bytter kontonummer på alle rader hvor "Nytt kontonr" er fylt ut.

Før du begynner

Et nytt kontonummer må angis i feltet Nytt kontonr.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen hovedbokskonto som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Bytt kontonummer.
  3. If moving transactions for one or multiple accounts into an existing account, Hovedbokssaldo must be regenerated. Etter at rutinen er ferdig vil følgende melding vises: "Regnskapssaldoer må regenereres! Skal det gjøres nå?"

    Når kontonummer endres må alltid regnskapssaldoer regenereres. Hvis regenerering avbrytes her, må det gjøres senere v.hj.a. behandlingsvalget Regenerer hovedbokssaldoer.

  4. Angi valgene for regenerering av regnskapssaldoer.

Resultater

Det gamle kontonummeret vil bli byttet ut på den samme raden, hvis den nye kontoen ikke finnes. Kun kontonummer endres, andre oppsett beholdes. Samtidig vil alle referanser til hovedbokskontoen blir oppdatert, og det gamle kontonummeret tas vare på i feltet Gammelt kontonr. Hvis Nytt kontonr allerede finnes overskrives ikke innholdet på denne kontoen. Bare transaksjonene vil bli flyttet. Når kontonummer allerede finnes vil ikke feltet Gammelt kontonr bli oppdatert.

Eksempel

Kontonumrene 1030 og 1035, som begge har transaksjoner, skal byttes om. Først settes Nytt kontonr til 1030 på konto 1035, slik at alle transaksjoner som hører til kontonr. 1035 vil bli overføret til kontonr. 1030. Ikke kjør behandlingsvalget ennå! Så settes Nytt kontonr til 1035 på konto 1030, slik at alle transaksjoner som hører til kontonr. 1030 vil bli overført til kontonr. 1035. Deretter kan endringene lagres, kontoene markeres og behandlingsvalget kjøres. Transaksjonene vil nå bytte kontoer og du vil bli bedt om å kjøre regenerering av hovedbokssaldoer.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.