Automatposteringer

Produserer automatposteringsbilag for markerte kontoer ut fra periodebevegelser.

Om denne oppgaven

Behandlingsvalget benyttes til å produsere automatposteringer for hovedbokskontoer. Selv om det normalt gjøres ved periodeslutt, kan det også kjøres flere ganger for de samme kontoene i den samme perioden. Kun nye bevegelser siden forrige gang du brukte menyvalget vil bli behandlet.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen hovedbokskonto som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Automatposteringer.
  3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Automatposteringer.
    Alternativ Beskrivelse
    Periodeintervall Fra/Til Angi fra og til hvilket år/periode behandlingen skal gjelde. Som standardverdi foreslås inneværende år og periode. Dersom regnskapsperiodene ikke er definert, vil du få en feilmelding når du klikker på OK. Hvis du bare fyller ut det ene år- eller periodefeltet, vil denne verdien også gjelde for det andre feltet.
    Direkte oppdatering Kryss av i dette feltet dersom du ønsker at bunten skal oppdateres med det samme.
  4. Klikk OK.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.