FTP forbindelse

Test forbindelsen til FTP serveren.

Før du begynner

Under testen benyttes brukernavnet og passordet som er lagret på den valgte linjen.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen e-dokument informasjon som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på FTP forbindelse.

Resultater

Det vises en melding der du kan se om testen var vellykket eller ikke.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.