Motta XML

Mottar en XML melding med status fra mottaker.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen e-dokument informasjon som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Motta XML.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.