Vis XML dokument

Viser XML dokumenter.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen edi-transaksjonslogg som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Vis XML dokument.

Resultater

En lesbar fil fra XML-filen vises på skjermen.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.