Send XML

Sender XML meldinger til mottaker.

Om denne oppgaven

Du kan sende 4 - Visma XML Faktura, 5 - Visma XML Ordrebekreftelse og 6 - Visma XML Bestilling i XML-format til en server.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen edi-transaksjonslogg som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Send XML.

Neste oppgave

Når du har sendt XML-filen, kan mottakeren gå til serveren og importere XML-filen.
Merk: Etter at XML-filen er sendt, vil systemet automatisk prøve å motta filen(e) fra stien som er angitt i feltet Nedlastings-sti i tabellen E-Dokument informasjon.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.