Godkjenning av inngående ordreimport

Behandler inngående ordreimport og oppdaterer ordre og bilag.

Om denne oppgaven

Med dette behandlingsvalget kan du godkjenne ordrer som du har godkjent elektronisk i en XML-fil.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen edi-transaksjonslogg som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Godkjenning av inngående ordreimport.

Resultater

Hvis det er en 2 - Inngående ordre eller 3 - Inngående ordrebekreftelse, godkjennes ordrene, og du finner dem i tabellene Ordre og Ordrelinje.

Hvis det er en 1 - Inngående faktura, eller hvis det er en feil i 2 - Inngående ordre eller 3 - Inngående ordrebekreftelse, plasseres dataene i tabellene Import dokumentgrunnlag, Importgrunnlag og Importlinjegrunnlag.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.