Send e-post

Lager e-post-melding ut fra informasjon på den aktive raden.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen dokumentkobling som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Send e-post.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.