Flytt dokument

Flytter dokument til annen katalog.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen dokument som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Flytt dokument.
  3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Flytt dokument .
    Alternativ Beskrivelse
    Katalog Stien du vil flytte dokumentet til.
  4. Klikk OK.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.