Hent nye oppgjør fra AutoCollect

Henter nye oppgjør fra AutoCollect.

Om denne oppgaven

Behandlingsvalget importerer nye oppgjør fra Visma AutoCollect for bedriften. Når behandlingsvalget kjøres sendes en forespørsel til Visma AutoCollect om nye oppgjør finnes. Dette kallet sender med verdien i telleren for Siste AutoCollect-oppgjørsID, slik at Visma AutoCollect bare vil returnere oppgjør som ikke tidligere har blitt hentet.
Merk: Med en aktiv Visma Business Host for OD MessageQueue-tjeneste, vil denne behandlingen bli automatisk utført.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen innfordringsavtale som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Hent nye oppgjør fra AutoCollect.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.