Aktivere AutoCollect

Overfører innfordringsavtalen til Visma AutoCollect.

Før du begynner

En avtale med innfordringsbyrået må finnes og være registrert på innfordringsbyråets nettsted.

Om denne oppgaven

Ved kjøring av behandlingsvalget Aktivere AutoCollect vil en validering av obligatoriske felt bli utført. Hvis noen av de obligatoriske feltene ikke er utfylt eller har en ugyldig verdi, vil en feilmelding bli gitt. Alle ufullstendige felt vil vises i feilmeldingen og må legges inn før ny behandling.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen innfordringsavtale som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Aktivere AutoCollect.

Resultater

Feltet Innfordring bruker-ID er utfylt og et passord er generert. Innfordringsavtalen er aktivert på innfordringsbyråets nettsted.

En bekreftelse sendes tilbake fra AutoCollect (via e-post) når det klart på deres side for mottak av fakturaer fra denne bedriften. Valget Aktivert under feltet AutoCollect behandling må da manuelt settes.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.