Endre passord

Endrer passord for adgang innfordring.

Før du begynner

Feltet Innfordring bruker-ID må være utfylt. Passordet er utstedt av innfordringsbyrået.

Om denne oppgaven

Endrer passordet for Innfordring bruker-ID, som sendes til innfordringsbyrået hver gang fakturaer overføres eller data hentes.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen innfordringsavtale som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Endre passord.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Endre passord.
  Alternativ Beskrivelse
  Gammelt passord Det nåværende passordet som du ønsker å endre (vises ikke).
  Nytt passord Det nye passordet. Bekreft passordet ved å gjenta det i Bekreft passord-feltet.
  Gjenta passord Bekreft det nye passordet.

Resultater

Passordet (kryptert) vil bli endret i databasen.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.