Vis innfordringsdetaljer

Viser informasjon som AutoCollect har for den valgte posten.

Om denne oppgaven

For fakturaer som har blitt sendt til Visma AutoCollect (dvs. hvor feltet Innfordrings-ID har en verdi), vil kjøring av dette behandlingsvalget vise et vindu med all tilgjengelig informasjon fra Visma AutoCollect. Vinduet kan stå åpent når du beveger deg mellom rader, og innholdet vil bli oppfrisket.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen kundetransaksjon som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Vis innfordringsdetaljer.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.