Vis fakturakopi

Viser systemets kopi av fakturaen på denne raden.

Før du begynner

Merk: Du må ha installert Fax/Mail driver for å kunne lagre fakturakopier.

Du kan lagre elektroniske fakturakopier i Visma Business. I tabellen Bedriftsopplysninger finner du feltet Faks og e-post behandl. Der krysser du av sjekkboksen for Faktura-/kreditnotakopi. Når du fakturerer, blir det laget en fakturakopi på filformatet angitt under Filtype (f.eks. "TIFF"). Filen lagres f.eks. under C:\ProgramData\Visma\Data\Business\F9999\FaxMail\9999999.tif.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen kundetransaksjon som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Vis fakturakopi.

Resultater

Fakturakopien blir vist i det programmet som du har koblet til filer med endelsen TIF/PDF.

Fakturakopi kan vises fra tabellene Kundetransaksjon, Åpen kundepost og Produkttransaksjon.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.