Send til AutoInvoice

Send på nytt til AutoInvoice.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen kundedokument som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Send til AutoInvoice.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.