Oppdaterer valutakorreksjon

Overfører korreksjoner tilbake til transaksjonstabellen med nye beløp.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen valuta korreksjons data som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Oppdaterer valutakorreksjon.
  3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Oppdaterer valutakorreksjon.
    Alternativ Beskrivelse
    Valuteringsdato  

Resultater

Når du kjører dette menyvalget, blir nye verdier overført til følgende tabeller:

Det blir også opprettet en bunt med opprinnelseskode 30 - Valutakorreksjon. Denne bunten inneholder bilag med posteringer av valutakorreksjoner i standard valuta ut fra hvilke posteringsregler du har angitt i tabellen Valuta korreksjon.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.