Bytt enhet

Multipliserer eller dividerer kurser for markerte valutaer med 100 i alle berørte tabeller.

Før du begynner

Merk: Bare Systemansvarlig kan kjøre denne behandlingen.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen valuta som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Bytt enhet.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.