Regenerer regnskapssaldoer

Regenererer saldoer ut fra kunde-, leverandør- og hovedboks- og driftsmiddeltransaksjoner.

Før du begynner

Merk: Denne behandlingen er bare tilgjengelig for systemadministratoren.

Om denne oppgaven

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen bedriftsopplysninger som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Regenerer regnskapssaldoer.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Regenerer regnskapssaldoer.
  Alternativ Beskrivelse
  Kunder Regenerer kundesaldoer.
  Leverandører Regenerer leverandørsaldoer.
  Hovedbok Regenerer hovedbokssaldoer.
  Driftsmidler Regenerer driftsmiddelsaldoer.
  Fra år Første år som skal inkluderes i regenereringen. Hvis feltet er tomt vil alt bli regenerert.
  Periode Første periode som skal inkluderes i regenereringen.
 4. Klikk OK.

  Parametrene valideres mot tabellen Regnskapsperiode.

 5. Klikk Ja hvis du er logget inn som dbo i databasen, hvis ikke klikk Nei.

  Klikk Avbryt hvis du ønsker å logge inn som en dbo-bruker. Dette vil øke hastigheten på oppdateringene.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.