Pris/rabatt-behandling

Definerer regler for håndtering av priser og rabatter.

Om denne oppgaven

Behandlingsvalget leder deg til en dialog hvor du kan krysse av for hvilke kriterier Visma Business skal benytte for å beregne pris og rabattmatrisen. Dialogen er delt inn i tre faner:

Felles

I denne fanen registrerer du hvordan prisene skal bli hentet. Fanen har følgende grupperinger:
  • Henting av pris
  • Sammenligningsdato
  • Prisantall-omfang
  • Transportavtalebehandling

Feltene i fanen Felles er beskrevet i tabellen Bedriftsopplysninger.

Rabatt

I denne fanen registrerer du hvordan rabattene skal bli behandlet. Fanen har følgende grupperinger:
  • Kjederabatter
  • Rabattforslag
  • Pris/rabatt-sumfelt

Feltene i fanen Rabatt er beskrevet i tabellen Bedriftsopplysninger.

Kriterier

I denne fanen registrerer du hvilke kriterier Visma Business skal søke på i pris og rabattmatrisen, på rader uten produktnummer.

Rader for det aktuelle produktnummeret blir alltid kontrollert. Visma Business kontrollerer alltid alle kriteriene på de radene som blir lest, både med og uten produktnummer. Dersom det er mange rader uten produktnummer, kan det være fordelaktig å indeksere disse kriteriekolonnene.

Det er 3 kolonner med avkrysningsfelter i dialogen. Den første gjelder kundeordrer (salg, utleie og utlån), den midterste leverandørordrer (innkjøp), og den siste andre ordrer (tap, vareforbruk, produksjon og lageroverførsler).

Ved å krysse av for færrest mulig valg i hver kolonne, vil hastigheten på oppslag i prismatrisen øke, og dermed også hastigheten på ordreregistrering og utskrift av prislister. Ved utskrift av prislister tar Visma Business utgangspunkt i avkrysningene i kundekolonnen. Valuta omfatter både testing på aktuell valuta (ved salg, utleie og innkjøp) og kostvalutaen.

Valgene blir lagret i feltene Pris/rab.-krit. 1 - Pris/rab.-krit. 6 i tabellen Bedriftsopplysninger.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen bedriftsopplysninger som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Pris/rabatt-behandling.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.