Flytt sperredatoen

Flytter sperredatoen for oppdatering av bilag.

Om denne oppgaven

Sperredatoen blir flyttet automatisk, hvis du krysser av i feltet Flytt sperredatoen i dialogen Avgiftsoppgjør ved utskrift av mva-meldingen. Du kan også øke den manuelt i denne dialogen når du har gjort deg ferdig med alle bilagene fram til en bestemt dato. For eksempel hvis du ikke er avgiftspliktig.

Dialogen viser nåværende sperredato, med mulighet til å oppgi en ny. Systemansvarlig har anledning til å stille sperredatoen tilbake. Andre brukere vil få en melding om at det ikke er tillatt. Ønsker du at brukerne skal kunne flytte sperredatoen tilbake uten systemrettigheter, velger du Flytte sperredatoen bakover i tid under behandlingsvalget Funksjonsadgang, type Diverse i tabellen Adgangsgruppe.

Sperredatoen angir hvor langt fram i tid regnskapet blir ansett for å være endelig oppgjort. Visma Business nekter å oppdatere bunter hvor valuteringsdatoen er eldre eller lik sperredatoen.

Merk: Når bilag opprettes fra Oppdatert bilag med Valuteringsdato eldre enn sperredato, men innenfor samme periode som sperredatoen, er det mulig å oppdatere de. Under oppdatering kontrolleres det mot perioden hvor sperredatoen er satt, ikke mot den faktiske datoen som kommer hvis posteringsdatoen manuelt legges inn på et bilag.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen bedriftsopplysninger som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Flytt sperredatoen.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Flytt sperredatoen.
  Alternativ Beskrivelse
  Nåværende sperredato  
  Flytt sperredatoen til
  0 - Siste dag i forrige måned
  Sperredatoen flyttes til siste dag i foregående måned.
  1 - Spesifikk dato
  Sperredatoen flyttes til en bestemt angitt dato.
  Spesifikk dato  
  Kommentar Kommentar for logging av handlingen, vises i tabellen Bedriftendringslogg.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.