Obligatoriske teksttyper

Angir teksttyper som må velges blant verdiene definert for standard språk i teksttabellen.

Om denne oppgaven

Via dette behandlingsvalget kan du angi hvilke teksttyper som skal være obligatoriske. Det vil si at Visma Business skal gi feilmelding i stedet for advarsel dersom du taster inn verdier som ikke er definert for standard språk i tabellen Tekst. Dialogen lister opp teksttypene, og har en knapp for å veksle mellom obligatorisk og ikke-obligatorisk for markerte teksttyper i listen. Ikke-obligatoriske teksttyper blir visst i parenteser, med to punktum foran. Alle teksttypene i dialogen er i utgangspunktet ikke-obligatoriske. (Betalingsbetingelser, betalingsmåter og enheter er ikke med, fordi verdiene i tabellene Betalingsbetingelse, Betalingsmåte og Enhet alltid er obligatoriske.)

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen bedriftsopplysninger som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Obligatoriske teksttyper.

Resultater

Valgene blir lagret i feltene Obligat. teksttyper 1 - 5 i tabellen Bedriftsopplysninger.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.