Importer EDI-filer

Importerer EDI og tekstfiler.

Om denne oppgaven

Formålet med behandlingsvalget er å importere filer ved å erstatte oppstartsparametrene /R og /EDI, og gi muligheten til å automatisere behandlingen som en tidsstyrt jobb. Dette betyr at ved kjøring vil behandlingsvalget enten importere tekstfiler, eller EDI-filer basert på oppsett i tabellen Systemopplysninger.

Automatisering med Visma Business Scheduler service kan settes opp ved å opprette en tidsstyrt jobb basert på et oppsett som inneholder tabellen Bedriftsopplysninger.

Prosedyre

  1. Plasser markøren i tabellen Bedriftsopplysninger .
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Importer EDI-filer.
  3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Importer EDI-filer.
    Alternativ Beskrivelse
    Filnavn Når utfylt: Vil kjøre tekstfil-import, inklusiv kommadoer som bruker makroer.

    Når tomt: Vil importere EDI i henhold til oppsett i tabellen Systemopplysninger, én gang.

Resultater

Hvis en filsti har blitt angitt i dialogen, vil behandlingsvalget håndtere det som ved bruk av parameteren /R eller som ved kjøring av en tabellimport i Importer-dialog. Merk at standard filtype i dialogen er .edi, dette må endres til .txt for å finne/velge tekstfiler.

Ved kjøring uten at en fil er angitt i dialogen vil behandlingsvalget håndtere importen som ved kjøring av EDI-klokke, én gang.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.