Eksporter SAF-T

Eksporterer standard revisjonsfil for skatt (SAF-T), for markerte bedrifter.

Før du begynner

Følgende felter må være utfylt i tabellen Bedriftsopplysninger for at rutinen skal kunne kjøres: Koblingsinformasjon mellom SAF-T XML-filen og Visma Business finnes her: SAF-T mapping

Om denne oppgaven

Rutinen vil opprette en XML-fil på "SAF-T"-format, en CSV-fil med regnskapstransaksjoner eller en CSV-fil med saldobalanse. CSV-filene er spesielle danske rapporteringsformater. Den opprettede filen kan deretter lastes opp til skattemyndighetene.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen bedriftsopplysninger som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Eksporter SAF-T.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Eksporter SAF-T.
  Alternativ Beskrivelse
  Fra Fom. dato for transaksjoner som skal eksporteres.
  Til Tom. dato for transaksjoner som skal eksporteres.
  Eksportformat Format for regnskapsdataene som skal eksporteres.
  0 - SAF-T
  XML-fil med regnskapsdata i SAF-T-format.
  1 - Regnskapsdata til Regnskab Basis (DK), (CSV-format)
  CSV-fil med regnskapsdata (dansk Regnskab Basis-format).
  2 - Saldobalanse til Regnskab Basis (DK), (CSV-format)
  CSV-fil med saldobalanse (dansk Regnskab Basis-format).

  Formatet på eksportfilen er: SAF-T kontonr;Navn;UB.

  Eksporter grunndata og hver periodes transaksjoner i separate filer Bør brukes ved eksport av store datamengder.
  Eksporter bare <Header>-opplysninger SAF-T-filen vil kun inneholde <Header>-informasjonen.
  Utelat - Grunndata  
  Utelat - Kunder uten inngående eller utgående balanse  
  Utelat - Leverandører uten inngående eller utgående balanse  
  Utelat - Ansvarsenheter uten transaksjoner  
  Utelat - Hovedboktransaksjoner  

Resultater

Dersom feltet SAF-T-sti i tabellen Systemopplysninger er utfylt, vil eksportfilen bli opprettet på området [SAF-T-sti]\Fnnnn\Altinn. Hvis ikke vil filen bli opprettet under standardområdet C:\ProgramData\Visma\Data\Business\Fnnnn\Altinn.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.