Slett endringslogg

Sletter rader i endringsloggtabellen.

Før du begynner

Merk: Bare Systemansvarlig kan kjøre denne behandlingen.

Om denne oppgaven

Ingen manuell endring/sletting kan gjøres i tabellene Bedriftendringslogg og Systemendringslogg. For å slette poster fra tabellen Bedriftendringslogg, kjør dette behandlingsvalget.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen bedriftsopplysninger som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Slett endringslogg.
  3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Slett endringslogg.
    Alternativ Beskrivelse
    Fra dato Bruk datoene for å begrense sletting til poster opprettet innenfor en bestemt periode.
    Til dato Bruk datoene for å begrense sletting til poster opprettet innenfor en bestemt periode.

Resultater

Alle poster i tabellen Bedriftendringslogg med Dato innenfor datointervallet angitt i dialogen vil bli slettet.

En ny post som logger slettingen vil bli lagt til i tabellen Bedriftendringslogg. Denne posten kan ikke slettes.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.