Kredittkontroll

Velger reaksjonsmåter ved mislighold.

Om denne oppgaven

Behandlingsvalget leder til en dialog hvor du kan velge mellom ignorering, advarsel og blokkering ved registrering av ordrer i tilfelle:
  • kredittsperre
  • overskredet kredittgrense
  • forfalte fakturaer

Samt valg mellom ignorering og blokkering ved utskrift av plukklister i de samme tre tilfellene.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen bedriftsopplysninger som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Kredittkontroll.

Resultater

Valgene blir tatt vare på i feltet Kredittkontroll i tabellen Bedriftsopplysninger.

Testutfall

Utfallet av testene blir tatt vare på i et eget felt i ordrehodet, og ved utskrift av plukklister tester Visma Business på dem. Du kan også få Visma Business til å se bort fra testutfallene ved utskrift av førstkommende plukkliste på bestemte ordrer, ved å krysse av for Ignorer testutfall i ordrehodet.

Har du valgt blokkering ved registrering, er det ikke nødvendig å gjøre det for utskrift av plukklister.

Tidspunkt for kontroll

Visma Business utfører kredittkontroll ved lagring av ordrer. Kredittsperre og forfalte fakturaer blir også sjekket ved utfylling av kundenummer/faktureres kundenummer. Hvis blokkering er valgt vil Visma Business avvise bruk av kundenummeret. Kontrollen skjer ut fra fakturamottakeren, enten fakturerer sitt kundenummer blir fylt ut direkte eller indirekte via kundenummer.

Når det blir gitt flere meldinger i forbindelse med kredittkontroll på en ordre, blir de vist i samme dialog.

Unnta oppsett fra kredittkontroll

Hvis det er krysset av for Ikke kredittkontroll i Preferansedialogen (det vil si dialogen til menyvalget Design/Tabell/Andre preferanser.), vil Visma Business unnlate å foreta kredittkontroll ved lagring av ordrer, selv om kredittkontroll er valgt under Bedriftsopplysninger. Dette kan for eksempel bli brukt i oppsett for ferdigmelding med utfylling av feltet Ferdig NÅ på ordrelinjene. (Kredittsperre og forfalte fakturaer vil uansett bli sjekket ved utfylling av kundenummer/faktureres kundenummer.)Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.