Endre standard valuta

Konverterer verdier i standard valuta.

Før du begynner

Feltet Valutanr i tabellen Bedriftsopplysninger kan bli endret av systemansvarlig med dette behandlingsvalget.
Merk: Bare Systemansvarlig kan kjøre denne behandlingen.

Om denne oppgaven

Menyvalget leder til en dialog, hvor du kan velge den nye valutaen fra tabellen Valuta. Med unntak av den gamle standard valutaen, som vises nedtonet i et separat felt.
Merk: Hvis det er transaksjoner i databasen, må du ta backup av databasen før du kjører denne rutinen. Det er ikke mulig å gjenskape de samme tallene ved å reversere til opprinnelig valuta på grunn av at kursen benytter 6 desimaler, mens beløpsfeltet bare har 2 desimaler.

1. Konvertering av verdier i standard valuta, og valutakurser

Dersom du har krysset av for Konverter verdier i standard valuta, og valutakurser, vil Visma Business multiplisere alle verdier i standard valuta, og valutakurser, med den oppgitte konverteringsfaktoren.
 • Konverteringsfaktoren blir foreslått til 1 dividert på valutakursen fra tabellen Valuta til den nye standard valutaen (multiplisert med 0,01 hvis valutatypen er 3).
 • Priser og beløp blir avrundet til 2 desimaler, og valutakurser til 6 desimaler.
I noen tabeller gjør Visma Business spesielle utvalg:
 • I tabellen Valuta vil Visma Business hoppe over rader med valutatype 0 eller 1.
 • Feltet Sp.avg.sats/bel. i tabellen Avgifts- og bokføringsopplysninger vil bli konvertert på rader med spesialavgiftskode 4 (Fast beløp pr. enhet).
 • Feltene Frakt 1 - Frakt 4 og Toll i tabellene Leveringsalternativ, Ordre og Ordrelinje, vil bli konvertert i hvis det ikke er markert i det tilhørende feltet for fraktbehandling på raden for at de er angitt i prosent.

2. Oppdater bunt med avrundingsdifferanser

Når du har krysset av for konvertering (og du har regnskapsmodulen), vil det også være mulig å krysse av for Oppdater bunt med avrundingsdifferanser. Visma Business vil da utføre behandlingsvalget Lag bunt med differanser, med direkte oppdatering (uten at det kommer opp noen ekstra dialog).
 • Eventuelle differanser mellom sum ført til debet og kredit i regnskapsperiodene som du har hovedbokstransaksjoner for, blir da ført mot avrundingskontoen, i en bunt som blir oppdatert direkte.
 • Bilagsnummeret og bilagsart blir hentet fra korreksjonsserien angitt under bedriftsopplysninger.
 • Det blir gitt feilmeldinger før behandlingen starter dersom det ikke er oppgitt noen avrundingskonto (eventuelt feilføringskonto), eller korreksjonsserie.
 • Bunten får en egen opprinnelsestype, 17 - Differanser.

3. Regenerering av regnskapssaldoer

Hvis du har krysset av for Oppdater bunt med avrundingsdifferanser, vil det også være mulig å krysse av for Regenerer regnskapssaldoer.

Visma Business vil da utføre behandlingsvalget for Regenerer regnskapssaldoer, med regenerering av både kunde-, leverandør-, hovedboks- og driftsmiddeltransaksjoner (uten at det kommer opp noen ny dialog).

Eksempel Overgang til EURO som standard valuta

En bedrift i Tyskland kjører behandlingsvalget Endre standard valuta for å endre standard valuta fra tyske mark til EURO.

Tyske mark er definert i tabellen Valuta som i eksemplet i omtalen av behandlingsvalget Bytt enhet i tabellen Valuta. EURO er lagt inn som en rad i tabellen Valuta med valutatype 2, og det er henvist til den i feltet EURO-valutanr i tabellen Bedriftsopplysninger. (Så lenge tyske mark er standard valuta, skal EURO-raden inneholde prisen på EURO i tyske mark.)

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen bedriftsopplysninger som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Endre standard valuta.

Resultater

Hvis feltet EURO-valutanr er fylt ut i tabellen Bedriftsopplysninger (og denne verdien er forskjellig fra verdien i feltet Valutanr), vil den bli foreslått som ny standard valuta.

Når du trykker OK, vil kursen på raden til den nye standardvalutaen i tabellen Valuta også bli oppdatert. (Dersom valutanummer ikke er oppgitt, eller konverteringskursen i dialogen er 0 eller 1, vil markøren stille seg i disse feltene igjen.)Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.