Endre passord for kortbetaling

Endrer passord som brukes ved oppkobling mot kortselskap.

Før du begynner

Behandlingsvalget er kun tilgjengelig for systembrukere.
Merk: Bare Systemansvarlig kan kjøre denne behandlingen.

Om denne oppgaven

Brukernavnet og passordet du bruker ved kommunikasjonen med payment.dll til Zpider og kortselskapet.

Du legger normalt inn brukernavn og passord i forbindelse med installasjonen av Zpider og Visma Business.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen bedriftsopplysninger som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Endre passord for kortbetaling.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Endre passord for kortbetaling.
  Alternativ Beskrivelse
  Gammelt passord Det er ikke nødvendig å oppgi gammelt passord for å få lov til å legge inn nytt passord.
  Nytt passord Passordfeltene er alltid tomme i dialogen, uansett om passord er satt eller ikke. Du får en feilmelding hvis nytt passord og bekreftet passord ikke er like. Du får ikke feilmelding ved tomt passord eller brukernavn selv om det ikke er meningsfullt.
  Gjenta passord Bekreft det nye passordet.

Resultater

Brukernavn og passord blir ikke vist i tabellvinduet til bedriftsopplysninger, men er bare tilgjengelig i dialogen. Passordet blir lagret kryptert i databasen.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.