Endre tellere

Endrer neste ledige kjørenr., reservebilagsnr. eller filnr.

Før du begynner

Merk: Bare Systemansvarlig kan kjøre denne behandlingen.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen bedriftsopplysninger som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Endre tellere.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Endre tellere.
  Alternativ Beskrivelse
  Plukklister Hver plukklistekjøring blir tildelt et kjørenummer av Visma Business, som blir påført radene i tabellen Plukkliste.

  Du kan sette neste kjørenummer i dialogen.

  Factoring Behandlingsvalget for factoring i tabellen Åpen kundepost påfører postene neste ledige factoring-kjørenummer.
  Direkte debitering Ikke i bruk.
  Remittering Kjørenummer for direkte remittering. Benyttes både ved giroremittering og direkte remittering.
  Merk: Det er viktig at denne telleren ikke blir satt lavere enn verdier nøkkelen som allerede er brukt. Det vil føre til stans i systemet.
  Betalingsformidling Kjørenummer for betalingsformidling blir brukt som primærnøkkel i tabellen Betaling. Telleren viser neste ledige nummer.
  Merk: Det er viktig at denne telleren ikke blir satt lavere enn betalinger som allerede er lastet opp til Visma.net AutoPay. Disse betalingen vil i så fall bli avvist.
  Mva-melding Utskrift av mva-meldingsnummer.

  Ved utskrift av mva-meldinger blir det hentet et nummer fra denne serien, som kan bli skrevet ut med makrofunksjon @AvgOppgNr () på mva-meldingsformularer.

  (Ved forhåndsvisning vises neste ledige nummer.)

  OSS mva-melding  
  Siste oppgjørs-ID AutoCollect Brukes i integrasjon med Visma AutoCollect.
  Inkasso kjørenr. Brukes av eksterne systemer.
  Valutakorreksjon kjørenr  
  Lønnskjørenr. I dette feltet kan du endre lønnskjørenummeret som blir brukt når det blir opprettet en lønnsfil fra tabellen Aktivitet.
  Workflow-dokument Kjørenummer for Workflow dokument-ID brukt i tabellen Bunt. Workflow dokument-ID brukes til å identifisere et bilag som har blitt sendt til Visma.net Approval for godkjenning.
  Aktivitet ref.nummer  
  Reserve Når Visma Business skal hente bilagsnummer/dokumentnummer fra en bilagsserie og dokumentserie, går den over til å bruke av reservebilagsnumrene hvis bilags- og dokumentserien er oppbrukt. Det vil si at Neste bilagsnr har passert Siste bilagsnr.
  DDE: Filnr. Disse verdiene blir benyttet ved navngivning av DDE, memo, og bildefiler.
  Område
  Filene blir lagt på en underkatalog for hver bedrift, med samme navn som bedriften (for eksempel F0001).
  Filnavn
  Filnavnet får henholdsvis prefikset D, M og P, etterfulgt av de 2 siste sifrene i årstallet, og det 5-sifrede filnummeret med foranstilte nuller, for eksempel M2200123.txt.
  Merk: Det er viktig at denne telleren ikke blir satt lavere enn de filer som ligger der fra før, da det kan overskrive dokumenter eller føre til at nye dokumenter ikke blir lagret.
  DDE: År Brukes ved navngivning av DDE-filer.
  Memo: Filnr. Brukes ved navngivning av memo-filer.
  Memo: År Brukes ved navngivning av memo-filer.
  Web-side: Filnr. Brukes ved navngivning av web-side filer.
  Web-side: År Brukes ved navngivning av web-side filer.
  Utskrift: Filnr. Brukes ved navngivning av utskriftsfiler.
  E-dokument filnr. Brukes ved navngivning av E-Dokument filer.
  E-dokument år Brukes ved navngivning av E-Dokument filer.
  XML/EDI: Filnr. Hvert dokument med EDI - XML format som blir skrevet ut fra ordre, blir skrevet til en ny fil. Filene får navnet "EDI + året + teller.xml", for eksempel EDI300010.XML. Filene blir lagret i henhold til EDI-mapper. Telleren i filnavnet blir hentet fra feltet XML/EDI.
  XML/EDI: År Brukes ved navngivning av XML/EDI-filer.
 4. Klikk OK.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.