Importer memofiler til databasen

Importerer eksisterende memofiler til databasen og oppdaterer koblinger i de berørte tabellene.

Før du begynner

Merk: Bare Systemansvarlig kan kjøre denne behandlingen.

Om denne oppgaven

Memo-filene importeres til tabellen Memo. Behandlingsvalget brukes ved migrering til Business NXT, hvor lagring av filer på disk ikke er mulig.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen bedrift som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Importer memofiler til databasen.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.