Aktiver Visma Document Storage

Aktiverer Visma Document Storage.

Før du begynner

Generelle Visma.net forutsetninger må være oppfylt. Se: General Visma.net prerequisites.
Merk: Bare Systemansvarlig kan kjøre denne behandlingen.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen bedrift som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Aktiver Visma Document Storage.

Resultater

Behandlingsvalget vil aktivere innstillingen Visma Document Storage aktivert under feltet Bedriftsbehandling for valgte bedrifter.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.