Aktiver AutoPay

Dette behandlingsvalget vil aktivere Visma.net AutoPay på alle valgte bedrifter.

Før du begynner

Behandlingsvalget krever data i følgende felter i tabellen Bedriftsopplysninger, siden disse benyttes for å opprette Visma.net AutoPay-kontoen:

Om denne oppgaven

Aktiver AutoPay for bedrifter-veiviseren hjelper på en enkel måte til med å opprette, integrere og konfigurere en/flere nye Visma.net AutoPay-kontoer for Visma Business, uten å måtte logge inn på Visma.net AutoPay-websiden. For å kjøre behandlingsvalget:

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen bedrift som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Aktiver AutoPay.
 3. Start. Startsiden for veiviseren vil vises, med noe generell informasjon.
 4. Validering. Validering at Visma Cloud Gateway (tidl. Visma On Premises Gateway)-servicen er installert og kjører.
 5. Validering. Validering at alle valgte bedrifter oppfyller forutsetningene spesifisert under "Før du begynner". Antall bedrifter som besto/feilet validering vil bli rapportert.
 6. Bedrift valideringsresultat. Siden vises dersom noen bedrifter ikke besto validering. Her spesifiseres hvorfor validering feilet for bedriftene og Visma.net AutoPay ikke kan aktiveres. Listen som vises om ønskelig kan lagres til fil.
 7. Bank-oppsett. Side for å opprette rader for Visma.net AutoPay i tabellen Bankpartner. For bedrifter som har rader med banksystem 90 - Visma Payment (BabelBank) eller 99 - Z Data Converter kan man velge å kopiere informasjonen fra disse til nye bankpartner-rader med banksystem 95 - Visma.net AutoPay.
  Rader med banksystem 98 - Visma AutoPay kan ikke kopiers til en ny bankpartner, konvertering av disse bør gjøres fra AutoPay 3 etter at veiviseren er ferdig. Disse bedriften vil imidlertid også bli gjort tilgjengelig i Visma.net med Visma.net AutoPay-servicen aktivert.
 8. Standardoppsett for alle bedrifter. Siden inneholder grunnleggende innstillinger som vil bli lagret på bedriftene i Visma Business.
 9. Oppsummering. Status for aktiveringen for alle de valgte bedriftene.

Resultater

Veiviseren gjør følgende:
 • Oppretter alle valgte bedrifter i Visma.net og aktiverer Visma.net AutoPay-servicen for dem.
 • Oppdaterer feltet Visma.net AutoPay signeringsnøkkel i tabellen Bedriftsopplysninger med signeringsnøkkel fra Visma.net AutoPay.
 • Oppretter rad(er) i tabellen Bankpartner med banksystem 95 - Visma.net AutoPay. Gjelder for bedrifter som benytter banksystem 90 - Visma Payment (BabelBank) eller 99 - Z Data Converter, og hvor man valgt "Kopier banksystem" i veiviseren.
 • I henhold til hva som velges i veiviseren vil standardverdier settes under:
  • Bedriftsbehandling i tabellen Bedrift.
  • EBF-behandling i tabellen Bankpartner.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.