Slett alle filer i Visma Document Storage

Sletter alle filer i Visma Document Storage for valgte bedrifter (aktiv rad hvis ingen er markert), og tilbakestiller "Document Storage fil-ID" i tabellen "Filarkiv".

Før du begynner

Merk: Bare Systemansvarlig kan kjøre denne behandlingen.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen bedrift som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Slett alle filer i Visma Document Storage.
  3. Bekreft handlingen i bekreftelsesbildet.

Resultater

Behandlingsvalget vil slette alle filer i Visma Document Storage-container for valgt bedrift. Behandlingsvalget vil også tilbakestille feltet Visma Document Storage fil-ID i tabellen Filarkiv.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.