Salg/utrangering

Selger/utrangerer driftsmiddel.

Før du begynner

Driftsmiddel salg/utrangeringsserie må være angitt i tabellen Bedriftsopplysninger.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen driftsmiddel som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Salg/utrangering.
  3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Salg/utrangering.
    Alternativ Beskrivelse
    Valuteringsdato Angi dato for utrangering.
  4. Klikk OK.

Resultater

En bunt opprettes.

Systemet lager da et tilbakeføringsbilag på anskaffelser og akkumulerte avskrivninger ut fra utgående saldo for datoens periode. Bilagsnummeret blir hentet fra feltet Driftsmiddel salg/utrangeringsserie i tabellen Bedriftsopplysninger. Hvis driftsmidlet er solgt mot vederlag, kan du angi salgsbeløpet og MVA-koden på driftsmidlet.

Systemet regner ut en gevinst eller et tap ut ifra driftsmidlets restverdi og eventuelt salgsbeløp, og posterer det på kontoer angitt i tabellen Driftsmiddelklasse, hvor du også kan angi beholdningskonto for vederlaget.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.