Initialiser sluttdatoer

Initialiserer alle sluttdatoer på driftsmiddelet.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen driftsmiddel som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Initialiser sluttdatoer.
  3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Initialiser sluttdatoer.
    Alternativ Beskrivelse
    (IgnorePreviousContent)  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.