Aktiver driftsmiddel

Initialiserer driftsmiddel med beløp.

Før du begynner

F.eks. ved overtagelse av et driftsmiddelregister i forbindelse med bytte fra et annet system, kan du registrere driftsmidlene direkte i tabellen Driftsmiddel. Registrer verdier i feltene:

Om denne oppgaven

Etter konvertering må du registrere sluttdato i feltet Avskriv til på alle driftsmidler før avskrivning blir utført. Dette kan gjøres ved å markere driftsmidlet, holde Ctrl tasten nede og klikke på behandlingsvalget Aktiver driftsmiddel. Feltet Avskriv til blir da oppdatert med den siste dagen i måneden før den måned da driftsmiddelets levetid utløper - beregnet etter Ansk.dato og avskrivnings-% angitt i feltet Avskr.sats. Ønsker du bare å opprette sluttdato på driftsmidler som har blankt i feltet Avskriv til holder du kun Ctrl tasten nede når du klikker på Aktiver driftsmiddel. Ønsker du å oppdatere sluttdato på driftsmidler både med blank eller feil dato i feltet Avskriv til, holder du nede både Ctrl og Shift tastene når du klikker på Aktiver driftsmiddel.

Behandlingsvalget leder til en dialog, hvor du registrerer dato for overføringen fra et annet system til Visma Business. Du bør registrere datoen som den første i den måneden overtagelsen skjer.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen driftsmiddel som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Aktiver driftsmiddel.
  3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Aktiver driftsmiddel.
    Alternativ Beskrivelse
    (ValueDate)  

Resultater

Behandlingsvalget Aktiver driftsmiddel oppretter et bilag med en bilagslinje for henholdsvis innkjøpsverdi og akkumulerte avskrivninger.

Verdiene i feltene Bilagsnr og Bilagsart på bilagslinjen blir hentet fra serien angitt i feltet Driftsmiddel innkjøp/aktiveringsserie i tabellen Bedriftsopplysninger. Feltet Driftsm.behandl. får verdien 1 - Anskaffelse på innkjøpsverdien og 9 - Avskrivning på anskaffelse på akkumulerte avskrivninger.

Bunten som opprettes kommer vanligvis til å inneholde en debet-/kreditdifferanse når du kjører Aktiver driftsmiddel. Dette må håndteres i bilagsregistreringen.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.