Kopier budsjett

Kopierer aktivt budsjett til ett nytt med et nytt år.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen budsjett som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Kopier budsjett.
  3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Kopier budsjett.
    Alternativ Beskrivelse
    År Hvilket år du vil kopiere budsjettet til.

Resultater

Budsjettet kopieres. Det nye budsjettet gis samme navn, men gjelder for et annet år.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.