Valider bunt

Valider markerte bunter.

Om denne oppgaven

Behandlingsvalget vil utføre samme valideringer av bunten og tilhørende bilagslinjer som når bunten oppdateres. Det anbefales å kjøre dette behandlingsvalget før oppdatering av bunter som er importert eller opprettet av eksterne applikasjoner.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen bunt som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Valider bunt.

Resultater

Elementene som vil bli validert er:

For både tabellen Bunt og Bilag vil ugyldige verdier, samt obligatoriske verdier som mangler, vil bli vist i en dialogboks. På bilagslinjene vil bit-verdier som viser feilen bli satt i feltene Valideringsstatus 1 - Valideringsstatus 4. Ved å dobbeltklikke vises en dialogboks som viser hvilke felter på bilagslinjen som mangler, eller inneholder ugyldige verdier.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.