Oppdater leverandørtransaksjoner

Deler bunten i to - noe som muliggjør at leverandørtransaksjoner kan oppdateres for betaling, mens kostnadsføring kan utføres senere.

Før du begynner

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen bunt som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Oppdater leverandørtransaksjoner.

Resultater

Behandlingsvalget vil

 • Opprette en bunt for leverandørtransaksjoner:
  • Feltet Opprinnelse på bunten settes til 45 - Del bunt, leverandørtransaksjoner
  • Alle bilagslinjer med leverandørkonto kopieres
  • Feltet Interimskonto kostnader settes som motkonto
  • Bunten oppdateres automatisk
 • Opprette en annen bunt for kostnadstransaksjoner:
  • Feltet Opprinnelse på bunten settes til 46 - Del bunt, kostnadstransaksjoner
  • Alle linjer fra den opprinnelige bunten kopieres, men leverandørkontoer erstattes med Interimskonto kostnader
  • Bunten settes til Sperret og på vent for senere behandling
  • Feltene Bilagsjour.nr og Buntnr kopieres fra leverandørbunten til feltene Tidligere bilagsjour.nr. og Tidligere buntnr.
 • Den opprinnelige bunten slettes (hvis Oppbevares ikke er satt).


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.