Oppdater bunt

Oppdaterer markerte bunter, og matcher poster ut fra gjeldene matchingsmetode.

Før du begynner

Data registrert i tabellen Bunt, og de koblede tabellene Bilag og Motreferanse.

Om denne oppgaven

Behandlingsvalget vil oppdatere regnskapstransaksjoner og saldotabeller, samt tabeller som inneholder oppdateringshistorikk. Når du står i tabellen Bunt, kan du starte oppdatering med behandlingsvalget Oppdater bunt, eventuelt tilsvarende ikon. Du kan oppdatere flere bunter samtidig ved å markere radene i buntvinduet. På forhånd må du ha lagret eventuelle redigeringer. Har du ikke gjort det, får du opp en dialogboks hvor du får muligheten til å lagre bunten/bilaget.

Kontroll før oppdatering

Før oppdatering sjekkes det at:

Eventuelle feil blir vist i en dialog og bunten blir ikke oppdatert. Resultatet av valideringen blir også vist som en bit-verdi i feltene Valideringsstatus 1 - Valideringsstatus 4 på bilagslinjene. Du kan gjøre oppslag i feltet og se hvilke felter som mangler, eller inneholder ugyldige verdier. Ønsker du utskrift av feilene, kan du kopiere fra dialogboksen og lime inn i for eksempel en editor du kan skrive ut fra. Feilmeldingene blir sortert på buntnummer/linjenummer og maksimalt antall er 1000.

Har du krysset av for noen av valgene i dialogboksen til feltet Debet/kredit-kontroll i tabellen Bedriftsopplysninger, vil ikke Visma Business oppdatere bunter med differanse mellom debet og kredit. Skal du derfor legge inn inngående saldo eller du vil slippe å interimføre bunter som totalt sett går i null, må du fjerne eventuelle avkrysninger i dialogboksen Debet/kredit-kontroll eller endre verdien i feltet til null.

Merk: Husk å krysse av igjen for Debet/kredit-kontroll når buntene med differanse er oppdaterte. Alternativt kan du utligne differansen ved å føre på en interimskonto.

Du får opp følgende valg når du gjør oppslag i feltet Debet/kredit-kontroll:

Merk: Visma Business ser bort fra feltet Debet/kredit-kontroll ved oppdatering av bunter med opprinnelseskode 17 - Differanser eller 3 - Mva-melding, eller hvis du ikke har regnskapsmodulen. Da blir bunten oppdatert med anmerkning om at feil har oppstått.

Hva skjer under oppdatering

Visma Business lagrer oppdaterte regnskapstall i flere forskjellige tabeller.

Under oppdatering av bilag overfører Visma Business alle debet og kredit poster med beløp forskjellig fra null eller hvor mengde er fylt ut, til transaksjonstabellene for kunder, leverandører, driftsmidler og hovedbok. Alle transaksjonene i en oppdatering blir tildelt samme bilagsjournalnummer og et forløpende revisjonsnummer innenfor hver oppdatering, som til sammen identifiserer transaksjonene entydig. Revisjonsnumrene starter på 1 for hver oppdatering, og høyeste revisjonsnummer tilsvarer dermed verdien i feltet for totalt antall transaksjoner i tabellen Oppdatering.

Når oppdateringen er ferdig, vil de oppdaterte buntene, bilagene og eventuelle motreferanser forsvinne fra registreringsvinduet. Du finner dem igjen i tabellene Oppdatert bunt, Oppdatert bilag og Oppdaterte motreferanse. Bilagene kan ikke endres etter at de er endelig bokført, med unntak av en del reskontroparametere som kan endres i tabellene Åpen kundepost og Åpen leverandørpost.

Ved et eventuelt avbrudd vil alle bilagslinjer før avbruddet være oppdatert og slettet fra tabellen Bilag. Dessuten vil alle automatposteringer fram til avbruddet være oppdatert. Etter avbruddet kan du derfor fortsette å oppdatere bunten.

Merk: Dette forutsetter at du ikke har satt kryss for oppdatering av bunt i dialogen til feltet Database-transaksjoner i tabellen Bedriftsopplysninger.
Merk: Har du stadig avbrudd under oppdatering bør du kontakte systemansvarlig, da dette tyder på feil oppsett av Visma Business.
Merk: Dersom du har valgt Må være beløp på bilag i tabellen Bedriftsopplysninger, vil Visma Business avvise oppdatering av bunter der en eller flere av bilagslinjene mangler beløp.
Merk: På hovedboks- og driftsmiddeltransaksjoner som har avgiftskode uten omsetningsklasse, bruker Visma Business feilføringskontoen fra tabellen Bedriftsopplysninger når du oppdaterer bilag.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen bunt som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Oppdater bunt.

Resultater

Tabellen Bunt med de koblede tabellene Bilag og Motreferanse vil bli slettet, hvis ikke feltet Oppbevares er markert.
Følgende tabeller vil bli oppdatert, for å beholde en oppdateringshistorikk:
  • Oppdatering
  • Oppdatert bunt
  • Oppdatert bilag
  • Oppdaterte motreferanse
Følgende tabeller vil bli oppdatert med regnskapstransaksjoner, hovedsakelig i felter som har tilsvarende felt i tabellen Bilag: Følgende saldotabeller vil bli regenerert: Følgende tabeller vil bli oppdatert, dersom følgende forutsetninger er oppfylt: Ordrenr og Produktnr angitt på bilagslinjen og Bilagsart med Oppdat. ordre markert.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.