Reverser forhåndsregistrering

Lag bunt med reversering av forhåndsregistrering.

Før du begynner

Behandlingsvalget Reverser forhåndsregistrering kan kjøres på en eksisterende Bunt, hvor bunten har:

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen bunt som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Reverser forhåndsregistrering.

Resultater

Behandlingsvalget vil:

  • Slette den opprinnelige bunten (selv om den er markert med Oppbevares eller Sperret)
  • Sette feltet Opprinnelse på den nye bunten til 14 - Tidligere bunt
  • Bunten vil automatisk bli oppdatert
  • Alle linjer fra den opprinnelige bunten kopieres, men debet og kredit kontoer reverseres på bilagslinjene
  • På leverandørlinjen settes Fakturanr til feltet Motref. og matching mot åpne leverandørposter blir utført
  • Status på tilkoblet Regnskapsdokument (via feltet Regn.dok.nr.) settes til Ingenting å behandle


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.