Tildel bilagsnummer

Bilagsnummer tildeles alle bilagslinjer uten bilagsnummer, basert på bilagsserienr. fra bunten.

Før du begynner

Om denne oppgaven

Formålet med behandlingsvalget er å tildele bilagsnummer til bilag som tidligere har blitt til Visma Business Workflow.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen bunt som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Tildel bilagsnummer.

Resultater

Behandlingsvalget vil fjerne statusen Foreløpig - Ikke tildel bilagsnummer under feltet Buntbehandl. fra bunten, og tildele neste ledige bilagsnummer ut i fra feltet Bilagsserienr angitt på bunten. Behandlingsvalget kan også brukes til å tildele bilagsnummer til andre bilag enn bilag fra Visma Business Workflow.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.