Legg ut data

Legger ut data til banken.

Før du begynner

Behandlingsvalget starter forskjellige programmer, avhengig av verdier i feltene EBF system og EBF-behandling i tabellen Bankpartner:
 • Hvis EBF system er 90 - Visma Payment (BabelBank):

  - BabelBank.exe startes.

 • Hvis EBF system er 95 - Visma.net AutoPay:

  - Visma Business sin rutine for opplasting til Visma.net AutoPay kan startes manuelt.

 • Hvis EBF system er 97 - Visma Services betalingsformidling eller 98 - Visma AutoPay:

  - BIG-komponenter må være installert for at behandlingen skal kunne starte programmene.

 • Hvis EBF system er 99 - Z Data Converter og Bruk databaseforbindelse for ZData er valgt under feltet EBF-behandling:

  - ConvertX.exe startes.

 • Hvis EBF system er 99 - Z Data Converter og Bruk databaseforbindelse for ZData ikke er valgt under feltet EBF-behandling:

  - Convert.exe startes.

 • Andre verdier i feltet EBF system leser kun ut en fil.

Om denne oppgaven

Behandlingsvalget brukes for å sende et betalingsforslag til et integrert EBF-system, for videre behandling der.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen bankpartner som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Legg ut data.
 3. EBF-systemet startes.

Resultater

Betalinger og betalingslinjer med status 1 - Forslag blir behandlet.
 • Etter overføring til EBF-systemet settes betalingsstatus til 8 - Overført til EBF-system, ikke til bank.
 • Etter at EBF-systemet har sendt betaling og betalingslinjene videre til banken settes betalingsstatus til 2 - Overført.
 • Hvis EBF-systemet avviser betaling og betalingslinjer settes betalingsstatus til 10 - Avvist av EBF-system.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.