Automatisk avstemming

Avstemmer banktransaksjoner ut fra algoritmer, for markerte rader.

Om denne oppgaven

For valgte rader i tabellen Bankpartner vil behandlingsvalget forsøke å avstemme transaksjoner i tabellen Kontoutskriftstransaksjon med tilhørende transaksjoner i tabellen Hovedbokstransaksjon. Dette gjøre ut i fra et fast definert sett med regler og algoritmer i Visma Business (en eller flere transaksjoner med samme beløp og Bilagsdato = Bokføringsdato +/- 1 dag).

Behandlingsvalget kan kjøres automatisk via en tidsstyrt jobb i tabellen Jobb, eller startes manuelt fra tabellen Bankpartner.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen bankpartner som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Automatisk avstemming.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.